Data formát

Nahratý súbor musí byť v .csv formáte

sk / cz

Každý riadok musí obsahovať krajinu malými pismenami

modelNo

Môže byť akýkoľvek text. Zobrazí sa vo výslednom pdf v časti Model / Model No.

serialNo

Môže byť akýkoľvek text. Zobrazí sa vo výslednom pdf v časti Sériové č. / Serial No.